Zasady rekrutacji na uczelnie

Studia medyczne na Ukrainie
Uczelnie medyczne na uniwesytetach ukraińskich mają ścisłe wytyczne odnośnie formalności. Przede wszystkim obejmuje to tłumaczenia: każdy dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to zarówno dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji, jak też wszystkich dostarczanych w późniejszym terminie.
Stomatologia na Ukrainie

Korzystanie z usług naszej firmy to gwarancja przeprowadzenia kandydata przez cały proces rekrutacyjny w jak najmniej uciążliwy sposób.

Załatwiamy wszelkie formalności, wyrabiamy niezbędne dokumenty, wizy, ale także przygotowujemy do egzaminu wstępnego. Nasza oferta obejmuje również zakwaterowanie kandydata przed egzaminem i pomoc w znalezieniu lokum na czas studiów. Czuwamy nad nim również przez całe studia i pomagamy na różnych ich etapach.


Cały proces rekrutacyjny przebiega w poniższych etapach:

  • Dostarczenie dokumentów (przetłumaczonych) na nasz adres. Są to: pierwsza strona paszportu, świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet.
  • Po zatwierdzeniu dokumentów przez uczelnię, kandydat przygotowuje zestaw kolejnych dokumentów: akt urodzenia, apostille do matury i do świadectwa ukończenia szkoły średniej, negatywny wynik badania HIV,
    12 zdjęć 3,5 x 4,5 cm, 4 matowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm oraz jedno zdjęcie na płycie CD, wypełniony formularz rekrutacyjny. Wszystko oczywiście przetłumaczone na język ukraiński przez tłumacza przysięgłego.
  • Uczelnia wyznacza termin egzaminu wstępnego, do którego przygotowujemy kandydata.
  • Nasza firma zajmuje się zaproszeniem wizowym i ubezpieczeniem. Wysyłamy je kandydatowi, który w Konsulacie Ukrainy składa wypełniony przez nas wniosek wizowy w celu otrzymania wizy studenckiej.
  • W wyznaczonym dniu egzaminu kandydat przyjeżdza na Ukrainę. Odbieramy go i kwaterujemy blisko uczelni.
  • Zgodnie z naszymi wytycznymi dopełniamy resztę formalności i podchodzimy do egzaminu.
  • Znajdujemy kandydatowi mieszkanie na czas studiów.
  • Pomagamy w aklimatyzacji, pokazujemy miasto, przekazujemy niezbędne informacje. Utrzymujemy stały kontakt.