Studia medyczne na Ukrainie

Studia medyczne na Ukrainie
Młodzi ludzie bardzo chętnie wybierają studiowanie kierunków medycznych u naszych sąsiadów. Dzięje się tak między innymi dlatego, że ukraińskie uczelnie mogą się poszczycić wysokim poziomem kształcenia, równym polskim uniwersytetom medycznym. Studia medyczne na Ukrainie

Na medycznych uniwersytetach ukraińskich studiują młodzi ludzie z ponad 70 krajów. Kadra wykładowców jest również międzynarodowa i w środowisku akademickim i naukowym wysoko się ją ceni. Pokazuje to, jak bardzo popularne i wysoko notowane są to studia.

Studia medyczne na Ukrainie umożliwiają doskonały start zawodowy w wielu krajach.


Czwarty, najwyższy stopień akredytacji uczelni

Studia medyczne na Ukrainie odbywają się może w jednym z trzech języków: angielskim, rosyjskim lub ukraińskim. Wybór wpływa na cenę czesnego. Najdrożej wypada kształcenie w języku angielskim, najtaniej w ukraińskim bądź rosyjskim. Studenci uniwersytetów W Tarnopolu, Ivano-frankivsku i Lwowie, mogą wybrać jeden z czterech kierunków studiów. Są to medycyna, farmacja, stomatologia i weterynaria (tylko Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii). Cena czesnego na każdym z tych kierunków różni się, nie jest jednak tak wysoka jak na naszych prywatnych uczelniach medycznych. Dodatkowym plusem jest to, że wszystkie wymienione uczelnie mają czwarty stopień akredytacji.

Zobacz również:
Studia lekarskie na Ukrainie
Studia medyczne na Ukrainie
Stomatologia na Ukrainie